logo
 
 

 

 

Download Center
Všetky MiniTec katalógy v pdf formate na jednom mieste
 

 

Software z MiniTec

CAD Pomoccadmenu
Naše CAD nástroje sú prirodzeným doplnkom nami ponúkaného konštrukčného „balíčka“ . Snažíme sa jeho pomocou uľahčiť plánovanie, prípravu a prípadnú implementáciu. Vhodná kombinácia komponentov a softvéru otvára priestor pre efektívne, flexibilné a moderné projektovanie strojov.
Čas je rozhodujúci faktor v modernom a ekonomickom konštruovaní. Každé predĺženie kalkulovaných časov predstavuje nárast nákladov ako aj posun termínov implementácie. Ergonomický dizajn všetkých komponentov nášho systému, jednoduchosť montáže a spájania bez nutnosti vŕtania prináša výrazné úspory času.
icadonline
Planning and operations scheduling often offer an even greater potential for saving time. A fundamental step forward with regard to planning and avoidance of errors are our MiniTec CADmenu for AutoCAD* and MiniTec iCAD design tools with more than 50 formats for all other CAD systems. The design time is reduced by more than 60% with these tools compared with conventional designing.

icad
Plánovanie a rozpis operácií často ponúka ďaľší priestor pre úspory času. MiniTec CADmenu pre AutoCAD a MiniTec iCAD pomocou jednoduchých krokov ponúkajú riešenia s ohľadom na plánovanie a zamedzenie vzniku potenciálnych chýb. Oba nástroje ponúkajú 50 expotných formátov pre iné CAD systémy. Čas konštruovania môže byť redukovaný až o 60% v porovnaní s obvyklým konštruovaním. Všetky komponenty sú v 2D a 3D formate v elektronickom katalógu. Definované body pre vkladanie uľahčujú umiestňovanie na výkrese. Ak sú použité spojovacie prvky systém ich zahrnie do zoznamu spolu s informáciou o prípradnom nutnom obrábaní.
Kusovník sa vytvára automaticky a rozmery dielov sú vykalkulované. Rovnaké typy dielov sú v kusovníku zoskupené. Hmotnosti jednotlivých komponentov ako aj celková hmotnosť sa prepočíta. Kusovník môže byť v Nemeckom, Anglickom a Francúzkom jazyku. Rozhranie pre Word a Excel poskytuje možnosť jeho prenosu prakticky kdekoľvek.

 
CAD Support
e-catalogue
interaktívny katalóg našich produktov, riešení a náradia

e-cat

iCAD
náš software MiniTec iCAD dostupný aj online

icad

TraceParts
produkty MiniTec na TraceParts

traceparts

 

 

 

Copyright © MiniTec Slovakia s.r.o.